Uno-X-sjefen: – Ikke utenkelig at vi blir å se i en Grand Tour

foto