Av 218 var det bare 25 som fullførte i uværet. Owe var tøffest og best av alle

foto