Steffen Hagen: – Det begynner å haste litt for oss