Suppor­ter­koor­dina­tor Vetle: – Flere sliter med å forstå hvor­dan ting henger sammen

foto