Gjerpen-sjefen vet hva han vil ha, men ikke hva han får

foto