Med den nye avtalen kan han endelig gi tilbake

foto