Her har de funnet en måte å få ned sykefraværet: – Enkelte har forbedret helsen sin dramatisk

foto