Full forvirring. Kan dette laget både rykke opp og ned samtidig?