Nå er Gjerpens protest fra skandalekampen avgjort!

foto