Mer trøbbel for Odd. Underlagt kontroll av Fotballforbundet

foto