«Paco» med innrømmelse etter kampen i Ålesund

foto