Er det fortsatt et lite håp om å sikre opprykksplassen?