Han har grunn til å glise bredt. Klubben ble fylkets beste

foto