– Ettersom det er en del av pensum, så er det jo viktig at de som er med her synes det er moro