Har hentet over et halvt lag uten suksess. Nå vil styret ha svar