Det tok Kaisa hundrevis av mil å nå dette målet

foto