To snublet på oppløpet, og da smatt utfordreren forbi

foto