Kunne knegge fornøyd etter førstepremie på 125.000