Klubbene kommer ikke til enighet – nå vil Pors ha 350.000 kroner fra Odd

foto