Ingen hadde råd til å ryke, men ett lag gjorde det