Var det feil av Odd å satse på Dio framfor Moses?

foto