Klok av skade tar han ikke av selv om Odds vinter har vært imponerende

foto