De løste vriene veivalg i sentrumsgatene. Se bildene fra Porsgrunn City Race

foto