Forrige gang sa han nei. Nå kom det ikke et tilbud

foto