Trener og lærer varetektsfengslet for seksuelle overgrep