Her ligger Tobias utslått etter åtte timers løping: – Jeg er helt tom!