Alle hadde overraskende nok denne spilleren som Odds svakeste