Angrer på hærverket, men kan få strengere straff

foto