Paco: – Vi står fram som en god utgave av oss selv

foto