Den eneste han har fått henvendelse fra, er kona

foto