Wenche er ikke som 78-åringer flest: – Forlengs rulle går fortsatt fint

foto