Slått brutalt tilbake: – Kan hende vi hadde godt av det