Rønnin­gen: – Det har jo skjedd galskaps­ting før

foto