– Ingen grunn til å legge seg ned etter en slik kamp