Bent Høie åpnet for 5000 på kamp. Håndlykken er kritisk: – Hvordan skal dette fungere i praksis?

foto