Semiproffen skal jobbe som pengeinnkrever: – Nå slipper ingen unna

foto