Slet med samme skade sist sesong. Nå skjedde det igjen