– Har gjort noen desperate forsøk på å få tak i motstandere

foto