Mens klassekameratene fortsatt ligger og sover er Henrik i gang på mølla