Imponerende årsdebut av Nordsjø Anna. Nå er NM et naturlig mål