Flystreiken har blitt en påkjenning for disse jentene

foto