– Hvis reglene ikke endres, skal det gå greit

foto