Mona (19) pendlet fire timer flere ganger i uka for å oppnå drømmen. Nå har muligheten kommet

foto