Da Frank Løke hørte historien til Linn (36), ville han ikke lenger bare være rabagast

foto