Hagen: – Gledelig at vi ikke bare ranet med oss noe

foto