Utestengt og anmeldt: Kalte motspiller «jøde» og «slave»