Avlyser nasjonalt stevne i Skien på grunn av smitten