«Det nedbrytende og urettferdig at disse småtingene skal få det til å se ut som om det er full splid i Grenland»

foto