Her er det første og historiske styret etter fylkessammenslåingen