Fylkesordfører: – Regjeringen vil forby breddefotball i ett år til

foto